Tuesday, May 8, 2012

אנחנו נשכח

1 comment:

  1. מעולה!

    בלי קשר לדיעה פוליטית זו או אחרת,אני באמת לא מבין מה כל כך חריג ומוזר במה שקרה פה.

    מפלגות מאיימות לפרק ממשלה אם דרישותיהן לא יענו כל שני וחמישי,אז למה כשמפלגה מחזיקה ממשלה (וע"י כך מונעת את פירוקה) בתמורה להיענות לדרישות שלהם זה כל כך חמור?

    כל הרעש התקשורתי הזה נראה כמו התבכיינות של אלה שהפסידו במשחק הרבה יותר מאשר כמו שערוריה אמיתית.

    ReplyDelete